Spať na všetky dokumenty

Výpoveď povinného zmluvného poistenia - PZP

Podať výpoveď povinného zmluvného poistenia je možné iba jedenkrát za rok. Uskutočniť sa výpoveď môže písomne ku koncu poistného obdobia k výročnému dňu. Samotná výpoveď musí byť do poisťovne doručená najneskôr 42 dní pred výročným dňom (6 týždňov).

Podpísanú výpoveď PZP je potrebné priniesť osobne do poisťovne, alebo ju s predstihom poslať doporučenou poštou. Výpoveď môže podať len poistník, tj. osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvárala a platila, alebo poverená osoba na základe plnej moci.

Výročný deň je deň konca poistného obdobia. Pozrieť si ho môžete vo svojej poistnej zmluve, na bielej, alebo zelenej karte.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter