Spať na všetky dokumenty

Výpoveď havarijného poistenia

V prípade, že máte záujem zrušiť vaše havarijné poistenie, či už z dôvodu, že ho nechcete ďalej využívať, alebo preto, že chcete uzatvoriť s inou poisťovňou nové havarijné poistenie, musíte požiadať o zrušenie v dostatočnom predstihu.

Havarijné poistenie je možné zrušiť minimálne 42 dní (6 týždňov) pred výročným dňom uzatvorenie poistenej zmluvy o havarijnom poistení. Výpoveď musí mať písomnú podobu a doručiť ju môžete osobne, alebo poslať doporučeným listom. Rozhodujúcim dátumom pre akceptáciu výpovede havarijného poistenia je termín potvrdenie prijatia výpovede.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter