Spať na všetky dokumenty

Správa o nehode

Dokumenty na stiahnutie
V prípade, že nastane poistná udalosť na vašom vozidle, je potrebné túto udalosť zdokumentovať. Predpísanou dokumentáciou je správa o nehode. Každý motorista je povinný ju mať vo vozidle stále k dispozícii. Toto tlačivo má medzinárodný formát.

Ak nastane poistná udalosť, tak sa vypĺňa správa o nehode. Pri vypĺňaní správy o nehode dbajte na jej správne vyplnenie a zakreslenie celého priebehu nehody a poškodených častí vozidiel. Nad rámec správy o nehode môžete zaznamenať aj samotné výpovede svedkov nehody, ktoré môžu v budúcnosti v prípade právnych problémov pomôcť situáciu riešiť.

Originál správy o nehode dostáva osoba, ktorá spôsobila poistnú udalosť, ktorý tento dokument musí do 15 dní doručiť poisťovni (ak sa tak stane v zahraničí, lehota je 30 dní). Poškodený dostane kópiu správy o nehode.

V prípade, že bol pri dopravnej nehode niekto zranený, škoda na majetku presiahla 3 990 Eur, máte podozrenie, že u zúčastnení dopravnej nehody požili alkohol, alebo sa neviete dohodnúť na vinníkovi, je potrebné zavolať políciu.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter