Spať na všetky dokumenty

Splnomocnenie pre úkony spojené s motorovým vozidlom

Z nasledujúcich vzorov splnomocnení si vyberte a v prípade potreby vytlačte ten, ktorý Vám najviac vyhovuje (samozrejme doplnený vlastnými údajmi). Vzory sú vytvárané podľa úkonov, na ktoré sa splnomocnenie vydáva:
1
Splnomocnenie na vypovedanie poistnej zmluvy PZP
2
Splnomocnenie na všetky potrebné úkony na dopravnom inšpektoráte (prepis vozidla, prihlásenie, odhlásenie)
3
Splnomocnenie na predaj vozidla (a potrebné úkony na dopravnom inšpektoráte)
4
Splnomocnenie na používanie motorového vozidla
5
Splnomocnenie na používanie firemného motorového vozidla
6
Generálna plná moc (Generálne splnomocnenie)

UPOZORNENIE: Na splnomocnení by mal byť úradne overený podpis splnomocniteľa (u notára alebo na matrike).

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter