Spať na všetky dokumenty

Kúpno - predajná zmluva na auto

Pri plánovaní predaja, alebo kúpy auta je pre Vás kúpno-predajná zmluva veľmi dôležitým dokumentom. Kúpna zmluva obsahuje údaje o kupujúcom a predávajúcom, no najmä o vozidle, jeho technickom stave, skrytých vadách a taktiež kúpnej cene.

Kúpno-predajná zmluva chráni ako predávajúceho, tak i kupujúceho pri uskutočnení zmeny vlastníka automobilu. Dbajte na to, aby ste správne vyplnili všetky údaje a vyhotovili pre každú stranu kópiu zmluvy.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter