Spať na všetky dokumenty

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť so zriadením vecného bremena

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť so zriadením vecného bremena upravuje obojstranný právny vzťah medzi darcom a obdarovaným. Jej účelom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania.

Súčasťou darovacej zmluve môže byť aj zriadenie vecného bremena. Vecné bremeno spočíva v práve doživotne užívať nehnuteľnosť. Na základe toho je oprávnená osoba užívať darovanú nehnuteľnosť až do svojej smrti. Toto právo sa nemení ani pri zmene vlastníka nehnuteľnosti.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter