Spať na všetky dokumenty

Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, poškodení dokladov a tabuliek EČV

Dokumenty na stiahnutie
Menovaný čestne vyhlasuje, že odo dňa oznámenia straty, odcudzenia i napriek márnemu hľadaniu doklad (tabuľky s EČ) nenašiel a tento nezneužil. Nález dokladu (tabuľky s EČ) ihneď oznámi dopravnému inšpektorátu.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter