Zadajte EČV pre výpočet ceny poistného

Nezáväzným vyplnením formulára získate pre Vás porovnanie cien povinného zmluvného poistenia s podmienkami poisťovní. Údaje vo formulári získavame pre výpočet ceny poistenia. Vyplnením sa nezaväzujete uzatvoriť poistenie. Pokiaľ máte záujem vypovedať poistenie, prejdite na výpoveď.

  • Overte svoje telefónne čislo a evidenčné číslo vozidla
  • Do formuláru na výpočet poistenia sa vám automaticky pridajú parametre
  • Všetko ZDARMA, rýchlo a pohodlne z Vášho počítača
+421
1
Základné údaje
2
Kalkulácia poistného
3
Údaje o poistníkovi
4
Údaje o vozidle
5
Zhrnutie
 
 
 
  
 

Prečo je potrebné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia je zákonnou povinnosťou každého, kto vlastní motorové vozidlo a tiež každého, kto spláca motorové vozidlo na lízing. Teda povinnosť uzatvoriť PZP má držiteľ vozidla, prípadne jeho vlastník. Pri lízingovej zmluve má povinnosť nájomca, nie vlastník.

Škodová udalosť a PZP

Povinnosť písomne oznámiť vznik škodovej udalosti je do 15 dní po jej vzniku na území SR, v prípade, že škodová udalosť sa stala mimo územia SR, lehota je do 30 dní.

Online PZP

Online kalkulačka povinného zmluvného poistenia vypočíta ponuku poistných produktov na základe aktuálnych sadzobníkov poisťovní. Po výbere PZP odošle návrh zmluvy klientovi a aj do poisťovne. Pohodlný výber PZP jednoducho online.

Newsletter