Všetko o uzatvorení poistenia cez Exprespoistenie.sk

Objednávka poistenia
Po odoslaní objednávky je vaša požiadavka spracovaná našim klientskym centrom, ktorého pracovník overí správnosť vami zadaných údajov. V prípade zjavných chýb alebo nejasností vás následne telefonicky kontaktuje a požiada o ich opravu či doplnenie.
Doručenie poistnej zmluvy a dokumentov
Okamžite po odoslaní objednávky od nás dostanete potvrdzujúci e-mail, v ktorom okrem inštrukcií a platobných údajov nájdete aj všetky potrebné dokumenty. V niektorých prípadoch zasiela e-mail s dokumentmi priamo poisťovňa. Dokumenty si stačí už len stiahnuť a vytlačiť.

Pri povinnom zmluvnom poistení zasielame e-mailom aj tzv. bielu a zelenú kartu, ktoré slúžia ako dočasné doklady. Obe tieto karty, s platnosťou na celé poistné obdobie, je vám však povinná dodatočne zaslať poštou poisťovňa. Rýchlosť doručenia týchto kariet preto nevieme nijak ovplyvniť.

V prípade havarijného poistenia, poistenia nehnuteľnosti či poistenia zodpovednosti zamestnanca je poistná zmluva spolu so všetkými zmluvnými dokumentmi zasielaná poštou na naše náklady. Dodacia lehota predstavuje zvyčajne 2 pracovné dni.
Možnosti platby poistného
Poistné hradíte vždy priamo poisťovni, pričom využiť môžete viaceré spôsoby platby. Najrýchlejšia je okamžitá platba prostredníctvom služby CardPay. Poistné však môžete uhradiť aj internetbankingom, v rámci ktorého môžete využiť aj platbu prostredníctvom QR kódu cez mobilnú aplikáciu, priamym prevodom v banke alebo poštovou poukážkou.
Zmena údajov alebo zrušenie objednávky
Ak ste odoslali objednávku poistenia a dodatočne zistili, že je v nej chyba, môžete ju jednoducho nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Pracovník nášho klientskeho centra vás bude následne informovať o možnostiach riešenia vzniknutej situácie.

V prípade, že chcete objednávku poistenia zrušiť a poistné ešte nebolo uhradené, stačí nám túto skutočnosť jednoducho nahlásiť. Ak ste však poistné už uhradili, je potrebné čo najskôr kontaktovať naše klientske centrum. Naši poistní poradcovia vám vysvetlia, ako vo vašom konkrétnom prípade treba postupovať.
Odborné poradenstvo a nepretržitá informovanosť
Všetkým našim klientom poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo, a to počas celej doby trvania poistného vzťahu. Pracovníci nášho klientskeho centra vám pomôžu pri riešení problémov s vašou objednávkou, pri komunikácii s poisťovňou, ako aj pri likvidácii poistnej udalosti.

Počas celej doby poistenia vás o všetkom informujeme. Po odoslaní objednávky dostanete potvrdzujúcu SMS o jej prijatí spolu s platobnými údajmi. Pripomenieme vám aj uhradenie poistného či blížiace sa výročie vašej poistnej zmluvy, aby ste sa v prípade potreby stihli prepoistiť.
Newsletter