UNIQA poisťovňa


Úplný názov spoločnosti
UNIQA poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27
IČO
00 653 501
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.843/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Web stránky
Newsletter