Poisťovňa Union


Úplný názov spoločnosti
Union poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava
IČO
31322051
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.383/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Web stránky
Newsletter