Poisťovňa KOOPERATIVA


Úplný názov spoločnosti
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Štefanovičová 4 816 23 Bratislava 1
IČO
00 585441
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.79/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
E-mail
Web stránky
Newsletter