Groupama poisťovňa


Úplný názov spoločnosti
Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO
47236060
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, Vložka číslo: 2019/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Newsletter