Allianz poisťovňa


Úplný názov spoločnosti
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava
IČO
35901624
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.196/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Newsletter