Komunálna poisťovňa


Úplný názov spoločnosti
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Štefánikova 17 811 05 Bratislava
IČO
31595545
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3345/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
E-mail
Web stránky
Newsletter