KASKO - Havarijné poistenie

Nezáväzným vyplnením formulára získate pre Vás porovnanie cien havarijného poistenia s podmienkami poisťovní. Údaje vo formulári získavame pre výpočet ceny poistenia. Vyplnením sa nezaväzujete uzatvoriť poistenie.

Pre akceptáciu zmluvy poisťovňou je nutné poisťovni zaslať: Protokol o obhliadke, dokumentáciu z obhliadky
Pre partnerov

Prečo uzatvoriť havarijné poistenie (Kasko poistenie)?

Havarijné poistenie (nazývané aj Kasko poistenie) kryje škody na motorovom vozidle. Konkrétna poistná ochrana je závislá od dojednanej poistnej zmluvy. Výška havarijnej poistky je závislá na značke, type vozidla, rozsahu poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Havarijným poistením kryjeme riziká najmä poškodenia, alebo zničenia vozidla v dôsledku náhodnej udalosti vzniknutej nárazom, alebo stretom. Taktiež poškodenia v dôsledku živelnej udalosti, alebo krádeže vozidla a jeho častí. Konkrétne podmienky si skontrolujte v poistnej zmluve.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení

Spoluúčasť vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Táto suma sa odpočítava z poistného plnenia. Výška spoluúčasti je uvedená v poistnej zmluve. Ak je výška škoda nižšia, ako je suma spoluúčasti, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje. Čím je výška spoluúčasti nižšia, tým je havarijné poistenie drahšie. Najčastejšie spoluúčasti bývajú dojednané: bez spoluúčasti, fixná suma (250 Eur, 165 Eur...), alebo percentuálnym vyjadrením (10%, 5%, s minimálnou hodnotou od 66 Eur).

Online havarijné poistenie

Online kalkulačka havarijného poistenia vypočíta ponuku poistných produktov na základe aktuálnych sadzobníkov poisťovní. Po výbere havarijného poistenia odošle návrh zmluvy klientovi a aj do poisťovne. Pohodlný výber havarijného poistenia jednoducho online.

Newsletter