Poisťovňa Genertel


Úplný názov spoločnosti
Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
Sídlo spoločnosti
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
IČO
35709332
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Newsletter