Poisťovňa Generali


Úplný názov spoločnosti
Generali Poisťovňa, a. s.
Sídlo spoločnosti
Lamačská cesta 3/A 841 04 v Bratislave
IČO
35709332
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.1325/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Newsletter