Európska poisťovňa


Úplný názov spoločnosti
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Sídlo spoločnosti
Lamačská cesta 3 / A 841 04 Bratislava
IČO
35709332
Obchodný register
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Sa, o, vložka č.: 1325/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Newsletter