ERGO Poisťovňa


Úplný názov spoločnosti
ERGO Poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Apollo Business Center II Blok D Prievozská 4C 821 08 Bratislava
IČO
35779012
Obchodný register
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2332/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
E-mail
Web stránky
Newsletter