ČSOB Poisťovňa, a.s.


Úplný názov spoločnosti
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti
Žižkova 11 811 02 Bratislava
IČO
31325416
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 444/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Web stránky
Newsletter