Späť na výpis článkov

Čo je povinné zmluvné poistenie vozidla?

Expres Poistenie - 16. Októbra 2017

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým, alebo prípojným vozidlom PZP musí uzavrieť každý motorista. Je to zo zákona č. 381/2001 Zb. určené a PZP kryje:

 

-   Škody na zdraví a náklady spojené s usmrtením osôb.

-   Škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením a odcudzením veci, náklady na ušlý zisk a taktiež náklady, ktoré vznikajú pri právnom zastúpení pri vymáhaní poistného plnenia.

 

Uzavretie PZP zmluvy online

  • najlepší a najjednoduchší spôsob ako uzatvoriť PZP je online. Prostredníctvom webstránky porovnávača online PZP si môžete porovnať v ktorej poisťovni Vám poskytnú najlepšie podmienky (vrátane ceny). Môžete sa rozhodnúť aký variant poistenia si zvolíte a vyplníte údaje o vozidle s Osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz). Výhoda tohto spôsobu poistenia je že môžete hneď uhradiť poistné buď cez internet banking, alebo platobnou kartou. Pri uzatváraní PZP online hneď máte dokumenty odoslané do Vášho e-mailu, ako je zmluva, všeobecné poistné podmienky, biela karta, správa o nehode a zelená karta. Čo je dôležité vedieť pri poistení online?  
  • UPOZORNENIE: Platba, čiže uhradené poistné musí byť uhradené do 15 dní od uzatvorenia zmluvy. Ak sa tak nestane poistná zmluva zanikne a bude neplatná. Ak klient uhradí poistné, poisťovňa po pripísaní platby na účet pošle klientovi originál bielu kartu a zelenú kartu.

 

Ukončenie PZP 

Zvažujete ukončiť v starej poisťovni zmluvu, alebo máte lepšiu cenu na vozidlo? Ukončiť PZP sa dá viacerými spôsobmi:

  • výpoveď poistnej zmluvy - výpoveď musí byť doručená do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia,
  • zánik poistenia pre nezaplatenie poistného do 1 mesiaca, no neplatí už pravidlo že si musí klient uzatvoriť poistenie v tej istej poisťovni. Klient si už môže vybrať v ktorej poisťovni si uzavrie poistenie. Je to zmena zákona.
  • zmena držiteľa vozidla - PZP zaniká pri prepise,
  • odhlásenie vozidla s evidencie - PZP zaniká vrátením značiek a vyradením vozidla s evidencie,
  • prevzatie leasingu - PZP zanikne aj pri zmene leasingového nájomcu.

 

V prípade že zvažujete zmenu poistenia na svoj automobil môžete si vygenerovať výpoveď poistnej zmluvy na našej stránke Výpoveď povinného zmluvného poistenia na stiahnutie , ďalšie užitočné dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa vám tento článok?
Pridajte si nás na Facebooku a získavajte
čerstvé novinky zo svete financií a poistenia.
Newsletter