AXA


Úplný názov spoločnosti
AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Kolárska 6 811 06 Bratislava
IČO
36857521
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1576/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
E-mail
Web stránky
Newsletter