AXA ASSISTANCE


Úplný názov spoločnosti
AXA ASSISTANCE, organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti
Zámocká 30 811 07 Bratislava
IČO
25695215 (v ČR)
Obchodný register
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 61910
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Newsletter