AEGON Slovensko


Úplný názov spoločnosti
AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Slávičie údolie 106 811 02 Bratislava
IČO
36868396
Obchodný register
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.1857/B
Zákaznícky servis
Hlásenie škôd
Asistenčná služba
Web stránky
Newsletter